Advice
September 15, 2023

Workhouse AS: En spennende mulighet for gårdeiere

Er du gårdeier og har et næringsbygg med kontorlokaler? Da kan Workhouse AS være en ny mulighet for deg. Vi tilbyr managementavtaler og drifting av kontorlokaler med kontorfellesskap.

Er du gårdeier og har et næringsbygg med kontorlokaler som står ledig? Da kan Workhouse AS være interessant for deg. Vi tilbyr managementavtaler med drifting og oppstart av kontorfellesskap.

Workhouse AS er et selskap som spesialiserer seg på management og drift av kontorlokaler med kontorfellesskap. Vi har over 10 års erfaring i bransjen og har jobbet med en rekke gårdeiere og næringseiendommer.

Våre tjenester inkluderer:

  • Utleie av kontorer
  • Tilrettelegging, oppussing og opprettelse av kontorfellesskap
  • Administrasjon og drift
  • Markedsføring og leietakersøk
  • Kundeservice

Vi tilbyr personlig engasjement. Vi kan hjelpe deg med alt fra å finne leietakere til å administrere og drifte kontorlokalene.

Workhouse AS er en ny mulighet for gårdeiere som ønsker å øke utleiegraden og verdiskapningen av næringseiendommen sin. Vi kan hjelpe deg med å tiltrekke deg leietakere, administrere og drifte kontorlokalene, og øke din inntjening ved å benytte vårt nettverk av bedrifter som er på utkikk etter kontorer. Workhouse AS har leid ut kontorer og kontorplasser siden 2010 og vi har bygget opp et navn og et rykte som mange vet om. Vi er kjent for god service og personlig oppfølging.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg.


Denne artikkelen er skrevet for å rette seg mot gårdeiere og næringseiendom. Den presenterer Workhouse AS som en ny mulighet for gårdeiere som ønsker å øke utleiegraden og verdiskapningen av næringseiendommen sin.

Continue Reading

Advice
September 15, 2023

Interiør Gruppen AS leier kontor i Hovfaret 4

Interiør Gruppen AS har leid kontor i Hovfaret 4 hos Workhouse.
Advice
September 13, 2023

Kontorfellesskap og coworking: Hva er forskjellen?

Kontorfellesskap og coworking er to begreper som ofte brukes om hverandre, men som faktisk har noen viktige forskjeller.